O meni

Pozdravljeni,

izdelava permakulturnih načrtov je moja osnovna dejavnost, tako, velikih kot majhnih, kompleksnih in preprostih. Permakulturni načrt zaobjema postavitev elementov (vrt, vodni element, živali, drevje in grmičevnje, kompostnik,...) v funkcionalno celoto. Vključujejo se lokalni materiali in okoliščine (veter, padavine, kvaliteta prsti,...), upoštevajo se socialni in finančni viri, celotno delo pa temelji na permakultuirnih etikah: Srb za Zemljo, Skrb za ljudi in Skrb za pravično dellitev. Velik poudarek dajem na estetiko in geomantijo prostora.

Razvojna pot me je iz ekosistema peljala v socialno permakulturo - kako ustvarjati in negovati odporne in prožne socialne organizme. V času sprememb smatram vlaganje v človeka in človeške združbe ključnega pomena za premagovanje trenutnih in prihodnih eksistenčnih izzivov.

Za našo prihodnost pa je seveda odločilno delo z mladimi. Kakšen odnos do okolja bodo imeli, kakšna bo njihova zmožnost reševanja kompleksnih ekoloških, socialnih in ekonomskih izzivov, kakšna bo njihova veščina komunikacija, kako se bodo zmožni uglasiti na prihajajoči čas? Ta vprašanja naslavljam skozi program Otroci v permakulturi in predstavlja mojo glavno semer razvoja.

Izvajam svetovanje, načrtovanje, izvedbo in izobraževanja iz zgoraj omenjenih vsebin. Vedno se rad lotim česa novega, če le ustreza permakulturnim etičnim okvirjem. Če izziv presega moje zmožnosti in sposobnosti se povežem s svojo domačo oziroma mednarodno socialno mrežo in s skupnimi močmi pridemo do rešitev.


Zavrtite me na

00 386 31 708 011

ali tipkajte na

tomislav.gjerkes@gmail.com.


Podjetje sliši na:

MIKROKOZMOS, Tomislav Gjerkeš, permakulturno načrtovanje in udejanjanje s.p.

Aškerčeva ulica 1

9240 Ljutomer

TRR pri Novi KBM: 0488 4011 3286 090

Comments